Uncategorized

Hvordan bliver din pension til en succes ?

Hvordan bliver din pensionsopsparing til en succes ? For at pensionsmålene i din opsparingsplan bliver til en succes – det vil sige en reel ”langtidsholdbar pension” - er det vitalt, at det bliver nemt at spare op i det daglige. Dette skal helst foregå automatisk – således at man ikke skal forholde sig unødigt til [...]

Hvordan bliver din pension til en succes ?2022-06-21T07:19:03+00:00

Hvad er en god pension ?

Gentænk jeres pensioner på det rette tid og sted - da vore pensionsopsparinger er blandt de vigtigste beslutninger i livet. Alligevel interesserer de færreste sig for den i detaljer og sjældent. Hvordan får man så skabt den bedst mulige pensionsopsparing - på såvel kort som lang sigt ? Ofte vil der være flere subjektive eller [...]

Hvad er en god pension ?2022-06-15T13:28:54+00:00

Hvornår er det en god langtidsholdbar pension … for dig og dine.

Hvordan får man oprettet, tilpasset og optimeret den rette pension ? Hvad gør den langtidsholdbar ? Hvordan gribes det an ? Hvad bør man gøre ? Hvordan kan man reelt vinde i den vitale pensionsopsparingsplanlægning over tid ? Hvornår bør man gevinstrealisere sine aktiver ? Hvordan kan man med succes komme i mål med de [...]

Hvornår er det en god langtidsholdbar pension … for dig og dine.2022-05-09T09:06:54+00:00

Når det er gode pensioner … for dig og dine.

Det giver rigtig god mening - for langt de fleste – i løbet af foråret & påsken – at få foretaget et grundigt pensionseftersyn ? Vel at mærke – når det både gælder den private pension og ikke mindst firmapensionen. Med den rette justering kan der skabes et langt større rådighedsrum og dermed merværdi i [...]

Når det er gode pensioner … for dig og dine.2022-04-27T11:37:35+00:00

Hvordan opnås den bedste pensionsopsparing ?

Tag kontrol over pensionsopsparingen og snup et pensions tjek .... Det er ikke altid så nemt – men hvordan skabes den bedste pensionsopsparing ? Pensionsopsparing er en langsigtet opsparing – derfor er det vitalt, at få dannet et samlet overblik over den samlede økonomi – hvilket vil sige den samlede indkomst-, udgifts-, formue- og gældsforhold. [...]

Hvordan opnås den bedste pensionsopsparing ?2022-04-06T10:01:47+00:00

Hvorfor er det svært at få tjek på sin pensionsopsparing ?

Hvorfor er det svært at få helt tjek på sin pension ? Hvad er det konkret – som forhindrer de fleste i at få et solidt overblik over deres pension – hvilket jo ofte medfører at en del som helt opgiver at gøre noget ved det ? Der er over tid opstået en del barrierer. [...]

Hvorfor er det svært at få tjek på sin pensionsopsparing ?2022-04-04T12:46:11+00:00

Hvornår er det en god pension ?

Hvad skal der til for at nå det vitale livsmål – ”en god langtidsholdbar og bæredygtig pensionsopsparing” ? De gode svar vil være temmelig nuancerede og vil være afhængig af flere valg og forskellige påvirkningsfaktorer over lang tid. Hvad kan man ty til for at komme i mål med sin fremtidige levestandard ? Hvad kqn [...]

Hvornår er det en god pension ?2022-03-25T10:09:34+00:00

Når det er en god pension … for dig og dine !

Mon ikke det giver god mening for de fleste – i løbet af foråret – at få foretaget et grundigt pensionseftersyn ? Absolut – når det gælder både den private pension og ikke mindst firmapensionen. Med den rette justering kan der skabes en langt større værdi og dermed købekraft ! Man kan gribe an på [...]

Når det er en god pension … for dig og dine !2022-03-21T08:22:30+00:00

Optimer din firmapension …. for dig og dine.

Firmapension – få tjek på det mest oversete personalegode. Hvad er dit vigtigste aktiv ? Hvad kan der ske i for enhver i tjeneste ? Hvordan sikrer man sine medarbejdere økonomisk - hele livet ? Hvordan udvikler man et værdifuldt og brugbart beredskab ? Svaret er at få udviklet en værdibaseret sundheds- & pensionpolitik ! [...]

Optimer din firmapension …. for dig og dine.2022-03-14T12:26:19+00:00

Når pensionsudbyttet er godt for dig og dine.

Får i nok udbytte af jeres firmapensionspolitik ? Hvordan får man skik på den bedst mulige firmapension for ledelsen - for medarbejderne ? Ofte vil der være flere subjektive eller personlige forhold, som har betydning for at indgå en aftale om at opnå en langt højere pension – under hensyn tagen til at undgå, samt [...]

Når pensionsudbyttet er godt for dig og dine.2022-03-09T13:53:04+00:00