Uncategorized

Når det er en god pension for dig og dine …

Hvordan når man frem til en god pension ? Det oplagte svar er at gennemføre et uvildigt Pensionseftersyn... Det kan der være flere indlysende og gode grunde til ... det skaber hurtigt værdi at få gjort det ! Hvorfor det ? I det øjeblik man påbegynder ”processen” vil det hurtigt vise sig om der er [...]

Når det er en god pension for dig og dine …2022-02-18T13:16:28+00:00

Hvordan klar til at vinde livets skak ?

Klar til at spille livets skak ? Hvordan gribes det an ? Hvordan kan man med succes komme i mål ? Hvordan kan man reelt vinde i den vitale pensionsopsparingsplanlægning over tid ? Hvis man vil vinde på sigt – så følg disse 6 råd: 1. Start tidligt med en grundig pensionsanalyse – baseret på [...]

Hvordan klar til at vinde livets skak ?2022-02-17T16:23:18+00:00

Rettidigt pensionseftersyn…

Opnå tilstrækkeligt udbytte af jeres firmapensionseftersyn ? Hvordan får man designet den bedst mulige firmapension for ledelsen og for medarbejderne ? I langt de fleste tilfælde vil der være en række subjektive eller personlige forhold, som har betydning for at indgå en aftale om - at opnå en langt højere pension – under hensyn tagen [...]

Rettidigt pensionseftersyn…2022-02-16T10:35:55+00:00

Hvordan skabes den bedste pension ?

Hvorfor ikke træffe flere bæredygtige valg ? Det handler i høj grad om ens tilgang og dernæst viden om - hvilke konkrete muligheder man hele tiden har for at træffe - samt eksekvere bæredygtige beslutninger. Giver det mening ? Ja – det gør det i høj grad – da man jo gradvist bør vende udviklingen [...]

Hvordan skabes den bedste pension ?2022-02-04T09:44:11+00:00

Snup et pensionstjek for dig og dine …

Giver det ”god mening” at gennemføre et uvildigt Pensionseftersyn ? Det kan der være flere indlysende og gode grunde til ... det skaber hurtigt merværdi at få sat det i værk ! Hvorfor det ? I det øjeblik man påbegynder ”processen” vil det hurtigt vise sig om der er plads til forbedringer. Hvad gør man [...]

Snup et pensionstjek for dig og dine …2022-01-31T07:39:29+00:00

Unbundling

Hvad betyder (Unbundling) adskillelse i erhvervslivet? Normalt i erhvervslivet, afhængigt af konteksten, kan virksomheder opnå en konkurrencefordel ved enten at samle eller adskille nogle af aktiviteterne i en værdikæde. Normalt, når en virksomhed har fået monopolmagt, vil den bruge bundling til at få forbrugerne til at få hele sit produktsæt og låse dem ved at [...]

Unbundling2022-01-28T15:28:53+00:00

Godt nytår

Først og fremmest godt nytår. Lad os fokusére mere ”Bæredygtigt" i det nye år - til gavn for dig og dine. Så hvordan tænker man mere ”Bæredygtigt” ind i en pensionssammenhæng – og hvad betyder det for den enkelte ? Alle mennesker på jorden, og deres måde at leve på, er en del af jordens [...]

Godt nytår2022-01-01T14:00:32+00:00

Bæredygtig livscyklus – Skab merværdi i dine pensioner

Bæredygtig livscyklus – hvorfor nu det ? Det giver jo rigtig god mening at få investeret efter en stringent bæredygtig investeringsprofil. Filosofien bagved er baseret på en såkaldt ”divesting” -, hvor man ekskluderer selskaber fra porteføljen, hvis man kan relatere omsætningen til problematiske ESG-relaterede emner eller direkte bryder med FN´s global compact principper. Selve screeningen [...]

Bæredygtig livscyklus – Skab merværdi i dine pensioner2021-10-08T12:28:45+00:00