2811, 2022

Hvordan får man reel uvildig rådgivning ?

Hvad nu .... hvis man let ville kunne få udført reel uvildig pensionsrådgivning ? Ja – hvad nu hvis der fandtes en forsikringsformidler, som gjorde tingene anderledes og på sin helt egen facon ? Det [...]

2511, 2022

Husk bæredygtigheden for dig og dine ….

Det klassiske kundespørgsmål som man altid får stillet lyder: ”Hvad er en god pension ?” Hvordan kan man investere bæredygtigt - så man sikrer en succesrig pensionsopsparing over tid ? Hertil er der jo mange [...]

411, 2022

Et vitalt bæredygtigt sigte for dig og dine ….

Gentænk din pension på det rette tidspunkt med et bæredygtigt sigtet. Pensionsopsparing er blandt de vigtigste beslutninger igennem livet. Alligevel interesserer de færreste sig for den. Hvordan får man skabt den bedst mulige pensionsopsparing - [...]

2610, 2022

Bæredygtighed er en del af fremtiden

Danske topledere gør nu ESG (miljø, sociale forhold samt ansvarlig ledelsespraksis) til en vigtig del af strategien og topledelsens agenda. Hvorfor skal og bør man fremadrettet søge i retning af mere bæredygtige pensionsinvesteringer ? Investorer [...]