Værdigrundlaget for Tillegreen Consulting

Idegrundlag

”Selskabets formål er at drive forsikringsformidling
(Forsikringsmæglervirksomhed)
inden for pension og livsforsikring.”

Vision

Via en systemisk og proaktiv tilgang skaber vi langsigtede nye tilfredse kunderelationer.
”Vi skaber overblik og indsigt for den enkelte med respekt for den kritiske detalje.

Mission

Vi arbejder for at skabe større gennemsigtighed og forståelse af pension for den enkelte”
Vi fokuserer på det væsentlige ved værdiskabelse via optimering .

Statement

Det er vores klare sigte at skabe fuld tillid, gennemsigtighed og merværdi for private og virksomheder inden for pensionsområdet .

Kontakt os