Mon ikke det giver god mening for de fleste – i løbet af sommerferien – at få foretaget et grundigt pensionseftersyn ?
Jo – det gælder jo både den private pension og ikke mindst firmapensionen.
Det kan man jo gribe an på flere måder – for så at få dannet et fuldt overblik – indsigt og viden.
Men hvordan griber man det så an ?
Hvis det er private – så vil pensionsinfo være et fremragende værktøj – om end man ikke får den fulde sandhed – men så giver det fremragende overblik over evt. flere pensionsaftaler.

Vi foreslår følgende få trin for at komme helt i mål:

1. Oversigt fra årsoversigter og en rapport fra Pensionsinfo.dk
2. En nøje gennemgang af såvel forsikringer som pensionsopsparing i en pensionsanalyse

Hvorfor gennemføre et uvildigt Pensionseftersyn ?

Det kan der være flere indlysende og gode grunde til … at få set det efter og undersøgt nærmere !

Men skal man fremhæve blot et par gode grunde – vil det være en god idé at få undersøgt:

Status på forsikringer ved sundhed, mistet erhvervsevne, kritisk sygdom & dødsfald ?

· Passer dækningsniveauet i forhold til det reelle behov
· Passer begunstigelsen
· Hvad koster disse forsikringer

Status på pensionsopsparingen:
· Hvor meget er der sparet op – hvordan & hvor ?
· Hvornår forventes det at man påbegynder sit otium ?
· Hvor langt rækker pensionsopsparingen ?

Status på omkostninger
· Hvilke omkostninger påvirker pensionsordningen ?
· Hvad ÅOP/ÅOK i forhold til benchmark ?
· Hvordan er fordelingen mellem direkte omkostninger og investeringsomkostningerne ?

Træf en beslutning og søg hjælp direkte hos Tillegreen Consulting på mobil # 30615006.