Hvorfor giver det ”god mening” at gennemføre et uvildigt Pensionseftersyn ?

Det kan der være flere indlysende og gode grunde til … det skaber hurtigt værdi at få gjort det !

Hvorfor det ?

I det øjeblik man påbegynder ”processen” vil det hurtigt vise sig om der er plads til forbedringer.

Hvad gør man så ?

Man kan jo gribe det an på flere måder – med det formål at få dannet et fuldt overblik – med al den indsigt og viden som følger med.

Vi foreslår følgende få trin for at komme helt i mål:

1. Oversigt fra årsoversigter og en rapport fra Pensionsinfo.dk

2. En nøje gennemgang af såvel forsikringer som pensionsopsparing i en pensionsanalyse

3. Status på forsikringer ved sundhed, mistet erhvervsevne, kritisk sygdom & dødsfald ?

· Passer dækningsniveauet i forhold til det reelle behov
· Passer begunstigelsen
· Hvad koster disse forsikringer

4. Status på pensionsopsparingen:

· Hvor meget er der sparet op – hvordan & hvor ?
· Hvornår forventes det at man påbegynder sit otium ?
· Hvor langt rækker pensionsopsparingen ?

5. Status på omkostninger

· Hvilke omkostninger påvirker pensionsordningen ?
· Hvad udgør ÅOP/ÅOK i forhold til benchmark ?
· Hvordan er fordelingen mellem direkte omkostninger og investeringsomkostningerne ?

Træf en beslutning og snub et pensionstjek direkte hos Tillegreen Consulting på mobil # 30615006.