I forbindelse med en større firmapension vil der løbende være klare fordele ved at “zoome” ind på de vitale vurderings- og beslutningskriterier som skal håndteres. Her er de helt centrale spørgsmål man kan få stillet !
Hvilke konkrete overvejelser bør ledelsen og de pensionsansvarlige gøre sig i forbindelse med et større firmapensionsudbud ?
De pensionsansvarlige bør overveje faktorer som firmaets økonomiske stabilitet, medarbejdernes behov og præferencer, investeringsmuligheder, administrationsomkostninger og forsikringsdækning ved et større firmapensionsudbud. Det er vigtigt at sikre, at valget af pensionsordning matcher virksomhedens og medarbejdernes langsigtede mål og værdier.
Brug for uvildig sparring – kontakt: Tillegreen Consulting: peter@tillegreen.com