Får i nok udbytte af jeres firmapensionspolitik ? Hvordan får man skik på den bedst mulige firmapension for ledelsen – for medarbejderne ?
Ofte vil der være flere subjektive eller personlige forhold, som har betydning for at indgå en aftale om at opnå en langt højere pension – under hensyn tagen til at undgå, samt minimere de tilhørende forsikrings- og opsparingsrisici – herunder målet for virksomhedens pensionspolitik.
Det handler om alternativer og den måde man vægter de forskellige muligheder i forhold til de indbyrdes parametre, forhold og vilkår.
For at opnå en forbedret pensionssituation må man gøre sig konkrete overvejelser i god tid – som i lighed minder om de vurderingskriterier man har forholdt sig til omkring den forventede fremtidige lønudvikling samt udgiftsudvikling m.m.
Formålet er i videst muligt omfang at adskille information og svære begreber fra de mere interessante overvejelser om, hvordan man kan sammensætte sin firmapension på en måde, der skaber den bedste situation for alle – set i forhold til det leveniveau man ønsker sig som virksomhed i forhold til ens ønsker og pensionspolitik.

Får i nok udbytte af jeres firmapension ?

Lad det komme an på en prøve – søg uvildig sparring -> kontakt Tillegreen Consulting #tillegreen.com eller #30615006

#pension #rådgivning #optimering #consulting #nempension