Det giver rigtig god mening – for langt de fleste – i løbet af foråret & påsken – at få foretaget et grundigt pensionseftersyn ? Vel at mærke – når det både gælder den private pension og ikke mindst firmapensionen. Med den rette justering kan der skabes et langt større rådighedsrum og dermed merværdi i form af en større købekraft !
Man kan gribe det an på flere måder – for så at få dannet et samlet økonomisk overblik – med den rette indsigt og viden.
Hvordan gør man så det ?
Pensionsinfo vil her være et fremragende værktøj – om end man ikke får den fulde sandhed – men så giver det et fuldstændigt overblik over evt. flere pensionsaftaler.
Vi foreslår følgende få trin for at komme helt i mål med analysen:
1. Oversigt fra årsoversigter og en rapport fra Pensionsinfo.dk
2. En nøje gennemgang af såvel forsikringer som pensionsopsparing i en pensionsanalyse
Hvorfor gennemføre et uvildigt Pensionseftersyn ?
Det kan der være flere indlysende og gode grunde til … at få det set grundigt efter og undersøgt nærmere !

Men skal man fremhæve blot et par gode grunde – vil det være en rigtig god idé – at få undersøgt:

Status på forsikringer ved sundhed, mistet erhvervsevne, kritisk sygdom & dødsfald ?
Status på pensionsopsparingen – hvad er den aktuelle position ?
Status på omkostninger – d.v.s. direkte omkostninger og investeringsomkostningerne ?

Kom friskt – søg hjælp og sparring – direkte hos Tillegreen Consulting på mobil # 30615006.

#nempension #pensionsraadgivning #pensionsudbuddet