Mon ikke det giver god mening for de fleste – i løbet af foråret – at få foretaget et grundigt pensionseftersyn ? Absolut – når det gælder både den private pension og ikke mindst firmapensionen. Med den rette justering kan der skabes en langt større værdi og dermed købekraft !
Man kan gribe an på flere måder – for så at få dannet et fuldt overblik – indsigt og viden. Hvordan gør man så det ?
Pensionsinfo vil være et fremragende værktøj – om end man ikke får den fulde sandhed – men så giver det fuldstændigt overblik over evt. flere pensionsaftaler.

Vi foreslår følgende få trin for at komme helt i mål med analysen:

1. Oversigt fra årsoversigter og en rapport fra Pensionsinfo.dk
2. En nøje gennemgang af såvel forsikringer som pensionsopsparing i en pensionsanalyse

Hvorfor gennemføre et uvildigt Pensionseftersyn ?

Det kan der være flere indlysende og gode grunde til … at få set det efter og undersøgt nærmere !

Men skal man fremhæve blot et par gode grunde – vil det være en god idé at få undersøgt:

Status på forsikringer ved sundhed, mistet erhvervsevne, kritisk sygdom & dødsfald ?

• Passer dækningsniveauet i forhold til det reelle behov
• Passer begunstigelsen
• Hvad koster disse forsikringer

Status på pensionsopsparingen:
• Hvor meget er der sparet op – hvordan & hvor ?
• Hvornår forventes det at man påbegynder sit otium ?
• Hvor langt rækker pensionsopsparingen ?

Status på omkostninger
• Hvilke omkostninger påvirker pensionsordningen ?
• Hvad ÅOP/ÅOK i forhold til benchmark ?
• Hvordan er fordelingen mellem direkte omkostninger og investeringsomkostningerne ?

Træf en beslutning – søg hjælp og sparring direkte hos Tillegreen Consulting på mobil # 30615006.

#nempension #pensionsraadgivning #pensionsudbuddet