Hvornår er det en god pension ? Hvorfor bæredygtige investeringer ?
Historisk set – fokuserer investorer med større og større interesse for mere end afkast. Afkast der sigter mod optimering af finansielt afkast, samtidig med adressering af miljømæssige og sociale mål. Investér derfor mere bæredygtigt via din pensions indbetalingsprofil.
Her gives et par tips til at investere din pension i en mere grøn retning

1. Kend din position – så du ved præcist – hvordan midlerne er investeret. Hvis der er flere pensioner kan man med fordel få dannet sig et overblik via Pensionsinfo.dk
2. Ved evt. sammenlægning af flere pensioner – så vær opmærksom på vilkår m.m.
3. Kortlæg dernæst hvad dine pensioner er investeret i – hvilke fonde der er udvalgt.
4. Fastlæg risikovilligheden under hensyn til tidshorisont herunder udsigt til gevinst og tab.
5. Vurdér herefter hvilke bæredygtige fonde som matcher ønsker om risiko samt direkte fokus på bæredygtighed, grønt samt klima.

Hvis du er usikker – ikke er klar og ønsker sparring til, hvordan du skal justere dine investeringer
-søg altid reel uvildig rådgivning inden du træffer din beslutning.

# tillegreen #30615006 # peter@tillegreen

#nempension #pensionsraadgiver #pensionsudbuddet