Tag kontrol over pensionsopsparingen og snup et pensions tjek ….
Det er ikke altid så nemt – men hvordan skabes den bedste pensionsopsparing ?
Pensionsopsparing er en langsigtet opsparing – derfor er det vitalt, at få dannet et samlet overblik over den samlede økonomi – hvilket vil sige den samlede indkomst-, udgifts-, formue- og gældsforhold.

Der er i disse år et stort fokus på danskernes pensionsopsparing. Dette til trods for, at de fleste lønmodtagere efterhånden har en pensionsopsparing i form af en firmapension eller arbejdsmarkedspension – og at vi alle vil modtage en folkepension – så findes der stadigvæk mange, som ikke er dækket nok ind opsparingsmæssigt – når de forlader arbejdsmarkedet….

Det er vores anbefaling – at man først sørger for at skille sig af med en eventuel højtforrentet gæld.

Dernæst er det et spørgsmål om prioritering af opsparingsformer, om man betaler topskat eller ej – herunder om man allerede har en pensionsordning – hvor der kan foretages en ekstra indbetaling.

Vores anbefalinger i (prioriteret rækkefølge) vil være:

Der betales ikke topskat – ej etablereret pensionsordning
· Afbetal højtforrentet gæld

· Indbetal på en alders- opsparing eller afbetal lavtforrentet gæld
· Afbetal højtforrentet gæld
· Indbetal på en livrente
· Indbetal på en rate-
· pension
· Indbetal på en alders-
· opsparing eller afbetal lavtforrentet gæld
Der betales topskat – etablereret pensionsordning

· Afbetal højtforrentet gæld
· Indbetal ekstra til din ordning (typisk en livrente)
· Indbetal på en alders- opsparing eller afbetal lavtforrentet gæld
· Afbetal højtforrentet gæld
· Indbetal ekstra til din ordning (typisk en livrente)
· Indbetal på en rate-pension
· Indbetal på en alders- opsparing eller afbetal lavtforrentet gæld

Snup et pensionstjek – og søg uvildig sparring -> Tillegreen Consulting #30615006