Gentænk jeres pensioner på det rette tid og sted – da vore pensionsopsparinger er blandt de vigtigste beslutninger i livet. Alligevel interesserer de færreste sig for den i detaljer og sjældent.
Hvordan får man så skabt den bedst mulige pensionsopsparing
– på såvel kort som lang sigt ?

Ofte vil der være flere subjektive eller personlige forhold, som har betydning for at opnå en højere pension.
Det handler om alternativer og den måde man vægter de forskellige muligheder i forhold til de indbyrdes forhold og vilkår.
For at opnå en forbedret pensionssituation må man gøre sig konkrete overvejelser i god tid – som i lighed minder om de vurderingskriterier man har forholdt sig til omkring den forventede fremtidige lønudvikling samt udgiftsudvikling m.m.
Formålet er i videst muligt omfang at adskille information og svære begreber fra de mere interessante overvejelser om, hvordan man kan sammensætte sin pensionsopsparing på en måde, der skaber den bedste situation – i forhold til det leveniveau man ønsker sig som pensionist.

Får i tilstrækkeligt ud af jeres pensionsopsparinger ?

Brug for mere -> konktakt Tillegreen Consulting #tillegreen.com eller #30615006

#pension #rådgivning #optimering #consulting #nempension