Hvornår er det en god, solid og langtidsholdbar firmapensionsopsparing ?
Firmapension er vigtigt – men hvorfor overses det ofte af de pensionsansvarlige ?
Firmapensioner overses af pensionsansvarlige af flere årsager.
Nogle gange kan det skyldes manglende opmærksomhed på vigtigheden af,
at tilbyde en solid pensionsordning som en del af en medarbejdergodtgørelse
og en retentionstrategi.
Andre gange kan det være på grund af et kortsigtet fokus på omkostningsbesparelser eller begrænset forståelse for kompleksiteten af pensionsordninger og de langsigtede fordele, de kan have for medarbejdere.
Endelig kan manglende ressourcer eller ekspertise i at administrere og kommunikere om pensionsordninger også bidrage til, at firmapensioner overses af de pensionsansvarlige.
Uvildig sparring -> Tillegreen Consulting -> peter@tillegreen.com