Ønsker man at få “gevinstrealisering” over tid af sine aktiver og dermed en højere merværdi af egne pensioner.
Så anbefaler vi følgende – få konkrete trin for trin – for at komme helt i mål – med at skabe større pensionsværdi via reel uvildig rådgivning:

1. Få datagrundlaget på plads med årsoversigter og en rapport fra Pensionsinfo.dk
2. En nøje gennemgang af såvel forsikringer som pensionsopsparing i en pensionsanalyse

Men skal man fremhæve blot et par gode grunde – vil det være en god idé at få undersøgt:

Status på forsikringer ved sundhed, mistet erhvervsevne, kritisk sygdom & dødsfald ?

1. Passer dækningsniveauet i forhold til det reelle behov
2. Passer begunstigelsen
3. Hvad koster disse forsikringer

Status på pensionsopsparingen:
1. Hvor meget er der sparet op – hvordan & hvor ?
2. Hvornår forventes det at man påbegynder sit otium ?
3. Hvor langt rækker pensionsopsparingen ?

Status på omkostninger
1. Hvilke omkostninger påvirker pensionsordningen ?
2. Hvad ÅOP/ÅOK i forhold til benchmark ?
3. Hvordan er fordelingen mellem direkte omkostninger og investeringsomkostningerne ?

Træf en beslutning og søg hjælp direkte hos Tillegreen Consulting på mobil # 30615006.