Få skabt mere værdi i dine pensioner-blot ved enkle små justeringer !
Sæt gevinstrealisering i centrum for pensionsordningerne og realisér det fulde potentiale. Hvad skal man så sætte fokus på ?
Her er svarene mange – men her giver vi et par tips og råd:
1. Her vil det være oplagt at vælge en reel uvildig pensionsrådgiver.
2. Analysér metodisk samtlige pensionsordninger.
3. Afklar behovet – vær proaktiv og justér i tide.
4. Vælg kun de vigtige forsikringer – helt afhængig af ens situation.
5. Vurdér endelig det historiske afkast, samt risikoniveauet – måske
bør et alternativ overvejes – da et højere afkast (blot 1 %) over tid
giver en markant højere pensionsudbetaling.
Brug for mere – kontakt Tillegreen Consulting #tillegreen.com