Bæredygtig livscyklus – hvorfor nu det ?
Det giver jo rigtig god mening at få investeret efter en stringent bæredygtig investeringsprofil. Filosofien bagved er baseret på en såkaldt ”divesting” -, hvor man ekskluderer selskaber fra porteføljen, hvis man kan relatere omsætningen til problematiske ESG-relaterede emner eller direkte bryder med FN´s global compact principper.

Selve screeningen bygger på eksklusion af selskaber med aktiviteter inden for en række særligt kritisike special-områder som blandt andet omfatter FN (FN´s Global Compact) der har defineret efter 10 principper. Her er der sat fokus på menneske- og arbejdsrettigheder, miljø og antikorruption.

Screeningen er primært baseret på globale aktier samt emerging markets – hvor man anser danske aktier for konfliktfrie i denne sammenhæng.

Det er en investeringsportefølje fra Nikolaj Holdt Mikkelsen med en kompromisløs tilgang – som er relevant for investorer på arbejdsmarkedet baseret på en balanceret strategi med etisk fokus og kundens alder.

Mere information
-> Tillegreen Consulting -> tillegreen.com -> 30 61 50 06

#digital-pension #nempension #pensionsraadgivning