Firmapensionscheck?

 

Kend positionen!

Firmapension

Der er ofte stor forskel på, hvordan en firmapension er opbygget.
Den består som hovedregel af en opsparings- og af en forsikringsdel.
Den indeholder flere opsparingsformer samt obligatoriske forsikringsdækninger, der nøje afspejler virksomhedens pensionspolitik

Vore kerneydelser:

  • Revision af aftalegrundlag

  • Pensionsudbud

  • Foredrag og præsentation

  • Pensionsrådgivning

  • Service & administration

  • Implementering