Hvad er vigtigt ved et udbud ?

I en kravspecifikation til brug ved et pensionsudbud for større virksomheder vil det være relevant at fokusere på følgende forhold:

 • Beskrivelse af udbudsprocessen – prioritering af parametre
 • Nuværende og nyt ydelsesmønster
 • Bestandsopgørelse samt historisk risikoforløb
 • Økonomiske forhold: Prissætning for solidariske forsikringsdækninger
  • Selskabsspecifikke nøgletal
  • Produktsortiment – hospital- og sundhedsforsikring
 • Service level agreement – personlige rådgivninger
 • Helbredskrav
 • Nyt aftalegrundlag
 • Plan for implementering

Workshoppen’s forløb

Så snart tilbud fra de udvalgte pensionsselskaber foreligger – udarbejdes en samlet oversigtsrapport til brug ved en workshop for virksomhedens beslutningsorgan.
Formålet med workshoppen er herefter at få scoret de enkelte pensionsselskaber i forholdet til virksomhedens ønsker og behov.

På baggrund af denne votering – kan man herefter score vinderen af udbudsprocessen. I tilfælde af lighed – må man retfærdigvis indtænke nye forhold af afgørende betydning for de samlede vurderings & beslutningskriterier.

Ved at anvende metoden – vil man nå frem til den aktuelle nye pensionsleverandør som vil kunne levere den ønskede leverance.

Dette giver et fornemt udbytte i form af en høj værdi for virksomheden:
Ofte i form af bedre vilkår og betingelser til gavn for den enkelte…..