Hvordan optimeres pensionsordninger ?
Hvordan opnås bedre vilkår og betingelser ?
Stil krav om de bedste pensionsparametre !
Ved at sætte særligt fokus på pensionsområdet
– gennemføre en effektiv udbudsproces – så kan der ofte opnås langt bedre vilkår – i form af merværdi – lave omkostninger, priser og ikke mindst et forbedret afkast !
Hvordan gribes det an ?
Det kan gøres ved at få tilrettelagt en systematisk udbudsproces for hele firmapensionen.
Et oftest krævende forløb – men med udsigt til de nævnte forbedringer.
Direkte kontakt til: Tillegreen Consulting -> peter@tillegreen.com eller # 30 61 50 06.
#HR #Personalegode #Firmapension #Pensionsudbud