Mission

Vi yder professionel rådgivning til private og til virksomheder, som ønsker sparring inden for pensionsområdet.

Vision

Vores mål er at skabe gennemsigtighed ved at gøre de ofte komplekse forhold på pensionsområdet mere enkle og forståelige. Samtidig ønsker vi ved pensionsoptimering at skabe værdi for den enkelte.

Om Peter Tillegreen

Peter er civiløkonom (H.D.) fra CBS med speciale i  Finansiering og Udenrigshandel.

Peter har et betydeligt kendskab til  pensionsområdet fra Forsikringsakademiet og fra  ansættelser i flere af de største danske pensionsselskaber gennem mange år.

Peter besidder derfor en betydelig rådgivnings- og forhandlererfaring inden for livs- og pensionsforsikring.

Hvem er vi

Pensionsområdet er for mange en ofte  kompleks størrelse ….vi ser det som vores fornemste opgave at gøre det enkelt for dig.

Vi har licens fra Finanstilsynet til at arbejde som forsikringsmæglere inden for livs- og pensionsforsikring og er forpligtet til at overholde alle gældende regler om redelig forretningsskik og god praksis.

Vores rådgivning er uvildig, og vi arbejder uafhængigt af forsikringsselskaber og banker.