Hvis man vil i mål med en fornuftig Sundheds- & Pensionspolitik for virksomheden – så er det vel værd at få sat fokus på virksomhedernes vigtigste aktiv ! Medarbejderne Hvad gør man som ansvarlig ledelse ? Det gør man ved at få taget stilling til og løbende få justeret: 1. En korrekt risikodækning undervejs i karriereforløbet 2. En fornuftig niveau for levestandarden – når man skal til at nyde sit otium Hvordan griber man det an ? Det gør man på empatisk vis ved at sætte sig ind i medarbejdernes trivsel, ønsker og behov.

Det kræver en systematisk analyse og dernæst et beslutningsgrundlag for at finde de rigtige pensionsløsninger – som tager højde for den enkeltes situation – hvad angår forsikringsdækninger, sundhed, økonomi, samt personlige forhold.

Lad det komme an på en prøve – ring 30 61 50 06 med henblik på værdifulde råd og vejledning.