Pensionsopsparingen kan være ramt af krisen – men det kan være klogt at fastholde risikoen…
Det er vitalt at få sat fokus på det vigtigste – når det gælder medarbejdernes firmapension !

Det kan betyde ”et ringe afkast”, for høje ”forsikringspriser” samt unødige ”direkte som indirekte omkostninger” – som jo samlet set forringer pensionsværdien over tid….

Dette kan tilrettelægges ud fra et nyt målrettet og holistisk fokus – hvor man får udarbejdet en konkret plan med et klart sigte og får helt styr på benchmark, da markedet forandrer sig over tid.

Ved en systemisk tilgang hvert 3 – 5 år – anbefaler vi at man får afprøvet markedet via en nøje planlagt udbudsproces blandt aktørerne på pensionsområdet.

Udbyttet viser sig hurtigt ved, at man opnår klare fordele på såvel kort som lang sigt.
Det siger sig selv – at det i den grad lønner sig – jo før jo bedre.

Men lad det nu komme an på en prøve ….

Kontakt: Tillegreen Consulting # tillegreen.com eller # 30615006

#nempension #optimerpension #pensionsraadgiver #pensionsudbud