Det kræver ofte lidt ”ekstra” ressourcer – at finde rundt i pensionsjunglen for de fleste…
Men lad os fremhæve et par gode grunde til finde et ”sweet spot” i økonomien og ikke mindst i firmapensionen – hvor det vil det være en god idé – at få specifikt undersøgt et par vitale forhold:

Status på forsikringer ved sundhed, mistet erhvervsevne, kritisk sygdom & dødsfald ?

• Passer dækningsniveauet i forhold til det reelle behov
• Passer begunstigelsen
• Hvad koster disse forsikringer

Status på pensionsopsparingen:
• Hvor meget er der sparet op – hvordan & hvor ?
• Hvornår forventes det at man påbegynder sit otium ?
• Hvor langt rækker pensionsopsparingen ?

Status på omkostninger
• Hvilke omkostninger påvirker pensionsordningen ?
• Hvad ÅOP/ÅOK i forhold til benchmark ?
• Hvordan er fordelingen mellem direkte omkostninger og investeringsomkostningerne ?

Træf en beslutning og søg hjælp direkte hos Tillegreen Consulting på mobil # 30615006.