Investeringer i en mere bæredygtig retning–giver det mening ?
FN´s 17 verdensmål og Paris-aftalens klimamål peger i den grad i retning af flere direkte bæredygtige investeringer. Det er et faktum at såvel institutionelle som private investorer fokuserer med langt større interesse for mere end afkast – mod sociale- og miljømæssige mål.

Lad os her give et par tips til at investere din pension i en mere bæredygtig retning:

1. Fokusér på den samlede pensionsposition – så fås et overblik – hvordan midlerne er investeret. I tilfælde af flere pensioner – sørg for at få dannet det fulde overblik via Pensionsinfo.dk
2. Ved evt. sammenlægning af flere pensioner – bør man nøje evaluere vilkår m.m.
3. Kortlæg dernæst hvad dine pensioner er investeret i – specifikt hvilke fonde der er valgt.
4. Fastlæg risikovilligheden under hensyn til tidshorisont herunder udsigt til gevinst og tab.
5. Vurdér dernæst hvilke bæredygtige fonde som matcher ønsker om risiko samt direkte fokus på bæredygtighed, grønt, miljø samt klima.

Er der usikkerhed herom og ønskes der sparring til, hvordan investeringer justeres optimalt
– søg uvildig rådgivning inden der træffes nye beslutninger.

# tillegreen.com #30615006 # peter@tillegreen.com