Hvad betyder bæredygtighed ?
FN har en definition på bæredygtighed:
“”…en udvikling, hvor opfyldelsen af de nulevende generationers behov ikke sker på bekostning af fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov.”
Hvad betyder det i praksis for vores pensionsafkast ?
Danskernes pensionsformue er nu på langt over 3.000 milliarder kroner. Hvis alle de penge bliver investeret i bæredygtighed, så kan de virkelig arbejde for fremtiden. Som privatperson kan du selv være med til at bestemme, hvem der skal forvalte din pension. Og selvom det er de færreste, som ligefrem flytter deres pensionsopsparing på grund af manglende investeringer i bæredygtighed, er der andre muligheder…hvor pensionsselskaberne ser specifikt på risikospredningen og kan derfor ikke kun investere i grønt, da høje afkast her har alt for lange udsigter. Bæredygtigt er en balance og langsigtet.
#tillegreen #pensionsraadgiver #nempension