Peter

About Peter Tillegreen

This author has not yet filled in any details.
So far Peter Tillegreen has created 30 blog entries.

Adfærdsdesign – pensionsoptimering – optimal pensionspolitik

Adfærdsdesign & pensionsoptimering, bæredygtighed og dermed værdiskabelse – men hvordan ? Det er vitalt at få sat fokus på det vigtigste – når det gælder medarbejdernes firmapension ! Det kan betyde ”et ringe afkast”, for høje ”forsikringspriser” samt unødige ”direkte som indirekte omkostninger” – som jo samlet set forringer pensionsværdien over tid.... Dette kan tilrettelægges [...]

Adfærdsdesign – pensionsoptimering – optimal pensionspolitik2020-03-06T11:03:18+00:00

Uvildig pensionsrådgivning skaber større værdi

Går du den forudbestemte slagne vej – eller vælger du at gå efter nye veje ... uvildig rådgivning og dermed større værdi ! Reel uvildig rådgivning giver de bedste løsninger – såvel på kort som på lang sigt - hvilket let kan dokumenteres. Hvorfor ? Svaret er her – at kunden får stillet en lang [...]

Uvildig pensionsrådgivning skaber større værdi2020-03-02T11:45:18+00:00

Danskerne lever længere

Danskerne lever stadig længere - hvilket jo er en god nyhed - men det stiller nye krav til hvordan vi indretter os - forudsat man ønsker at bevare sin levestandard ! Dermed sættes de offentlige finanser under pres - arbejdsudbuddet mindskes og hvor politikerne så tvinges til at hæve pensionsalderen for at indfri deres løfter. [...]

Danskerne lever længere2020-02-23T08:52:54+00:00

Adfærdsdesign & pensionspolitik

Hvordan får man synliggjort sin pensionspolitik bedst muligt ? Hvad lægges der mest vægt på ? Hvor godt kender medarbejderne til de mange muligheder i firmapensionen ? Få sat fokus på indholdet via uvildig og uafhængig pensionsrådgivning - så vil det blive sat i system på struktureret vis. Gør det nemt -> hashtag#tillegreen hashtag#nempension #hr [...]

Adfærdsdesign & pensionspolitik2020-02-13T09:50:31+00:00

Pensionsdrømme eller reel virkelighed

Hvordan optimeres pensionsordninger ? Hvordan opnås bedre vilkår og betingelser ? Stil krav om de bedste pensionsparametre ! Ved at sætte særligt fokus på pensionsområdet – gennemføre en effektiv udbudsproces – så kan der ofte opnås langt bedre vilkår – i form af merværdi – lave omkostninger, priser og ikke mindst et forbedret afkast ! [...]

Pensionsdrømme eller reel virkelighed2020-01-31T13:36:42+00:00

Nytteværdi -individuelt udbytte – gennemsigtighed = AFKLARING

De fleste har pensionsønsker om – at ”tingene er på plads” og at ”det passer sig selv”, samt ”at der er rigeligt når vi når frem til pensionstidspunktet". Ofte en række vitale situationsbestemte spørgsmål som kræver en afklaring og en række svar .... Lad det komme an på en prøve ... vi yder sparring indenfor [...]

Nytteværdi -individuelt udbytte – gennemsigtighed = AFKLARING2020-01-28T13:59:23+00:00

Uvildig systemisk pensionsrådgivning

Forbedringspunkter i 2020 ? 2019 har jo givet et flot afkast hos de fleste pensionsopsparere....men hvad med kvaliteten i rådgivningen ? Her findes der mange gode svar og endnu flere spørgsmål ... Hvorfor en pension- og sundhedsordning ? Hvordan optimeres ? Avend en reel uvildig & uafhængig pensionsmægler ! Svarene og de råd man får [...]

Uvildig systemisk pensionsrådgivning2020-01-25T18:03:02+00:00

Gør idé til handling !

Vil der kunne findes flere forbedringspunkter i 2020 ? I forhold til 2019 som jo har givet et flot afkast hos de fleste pensionsopsparere.... Her findes der mange gode svar og endnu flere spørgsmål ... Hvorfor en pension- og sundhedsordning ? Hvordan optimeres ? Hvorfor anvende en reel uvildig pensionsmægler ? Hertil er svarene vigtige [...]

Gør idé til handling !2020-01-22T08:16:43+00:00

Pensionsrådgivning & sparring

Når nu 2019 har givet et flot afkast hos de fleste - vil der så være flere forbedringspunkter i 2020 ? Her er der mange gode svar og endnu flere spørgsmål ... Hvorfor en pension- og sundhedsordning ? Hvordan optimeres ? Hvorfor anvende en reel uvildig pensionsmægler ? Hertil er svarene vigtige men enkle - [...]

Pensionsrådgivning & sparring2020-01-14T07:48:29+00:00

Hvorfor ?

Hvorfor er hvorfor det vigtigste spørgsmål ? Hvorfor Her er spørgsmålene og svarene mange i det nye år ... Hvorfor er det vitalt med en konkret firmapensionspolitik ? Hvorfor er det en god idé med en firmapension ? Hvorfor en pension- og sundhedsordning ? Hvorfor anvende en reel uvildig pensionsmægler ? Svarene er mangfoldige - [...]

Hvorfor ?2020-01-10T09:20:37+00:00