Regeringens nye forslag til et nyt pensionsprodukt

I regeringens nye ”Helhedsplan” eller 2025-plan – er der forslag om at indføre et helt nyt pensionsprodukt – som kombinerer aldersopsparing og en livrente.

Formålet er blandt andet at få løst samspilsproblemet.

Aldersopsparingen – som ikke er fradragsberettiget – modregnes ikke i de pensionistydelserne.

Regeringen lægger op til at man i de sideste 5 år før folkepensionsalderen kan indbetale helt op til 50.000 kr. til en ikke fradragsberettiget livrente. I dag kan der maksimalt indbetales 28.900 på en aldersopsparing.

Samtidig lukkes der – på nær 5.000 kr. for indbetalingen til aldersopsparingen – for personer som har mere end 5 år til pensionsalderen.

Det nye produkt -> Aldersopsparingslivrenten

Det ønskes, at restgruppen på ca. 750.000 danskere skal spare mere op.

Dette skal 3 forslag være med til at opfylde.

  1. Obligatorisk tvungen pensionsordning
  2. En pensionsbonus til alle som ønsker at spare op
  3. En ny pensionsform – i form af en aldersopsparingslivrente, som ikke modregnes og ikke øger den høje beskatning. Dermed afløser det nye produkt aldersopsparingen som udbetales på én gang og er bidrager så ikke til at sikre en forsørgelse over tid.

Hvad betyder dette ?

Man må nok pege på – at man får løst samspils- og restgruppeproblemet – men at det bliver langt mere kompliceret for den enkelte end det allerede er i forvejen.

Det nye produkt gør det ikke mere enkelt – tværtimod.

Det bliver et spændende efterår – ikke mindst for pensionsbranchen – hvor der er delte meninger.